הווי חסידי – הגב' כבי טרעגער שנה א'

    (*) שדה חובה