דיקן סטודנטיות

דיקן סטודנטיות

הגב' עליזה נפרסטק

03-9602309

naparstak@rivka.org.il

שעות קבלת קהל: יום ראשון 9:30-16:00
                                   יום שני  10:30-16:00
                                   יום שלישי  10:30-14:00

שעות מענה טלפוני: בשעות קבלת קהל לטל' הקווי  וביום רביעי בין השעות 16:00 – 18:00  במספר פל: 0546661406 ( ניתן לפנות בשעות אלה בלבד)

בתחומים המפורטים בטופס המקוון ניתן להגיש בקשה לדיקנית דרך האתר ולקבל מענה ישיר למייל ללא צורך בהגעה פיזית.

בשאר התחומים ניתן לפנות לדייקנית בשעות קבלת קהל ולצרף בקשה כתובה בטופס לבקשה מיוחדת.

יש למלא את כל הסעיפים ולהגיש ידנית לדייקנית  בשעות קבלת קהל או למזכירה האישית. מענה יינתן דרך המזכירה האישית.

תפקידה של דייקנית לאפשר סביבת לימודים נעימה ותומכת, היא מלווה את הסטודנטיות לאורך כל שנות לימודיהן במכללה ופועלת למען למען רווחת הסטודנטיות בתחום האישי, הכלכלי, המנהלי, האקדמי והאישי. נוסף על כך, הדייקנית פועלת לתיווך בין הסטודנטים ובין גורמים שונים במכללה. 

תחומי אחריות

בתחום האקדמי  

תפקיד הדייקנית להיות אוזן קשבת לצרכי הסטודנטיות ולתווך ביניהן לבין צוות המכללה. סטודנטית  שמעוניינת לשתף בבעיה הקשורה בתחום לימודי מוזמנת לפנות לדייקנית.

התחום הלימודי כולל קשיים בלמידה, קשיים בשפה, קשיים ביצירת תקשורת עם מרצה זה או אחר וכדו'.

כשסטודנטית נתקלת בבעיה בתחום האקדמי, בשלב ראשון עליה לפנות למרצה, במידה ולא נענתה למרכז/ת ההתמחות, במקרים בהם לא נמצא פתרון לבקשה, הסטודנטית מוזמנת לפנות לדיקאנית.

 בתחום הכלכלי

בסמכותה של הדיקאנית לאשר הנחה בשכר לימוד בהסתמך על קריטריונים נתונים. סטודנטית  הנמצאת בקשיים כלכליים מוזמנת לפנות אל המזכירה מירי קסלמן ( מדור שכר לימוד)הבקשה תועבר לדיקאנית.

דרכים להשגת מלגות:  

הגשת בקשה למלגה ברשות המקומית במקום מגוריה תוך מעקב אחר פרסומי הרשות, השתלבות בפרויקט פר"ח, או חיפוש מלגה התואמת את נתוניה ואת צרכיה, דרך אתר אינטרנט.

http://www.milgot.co.il/

www.perach.org.il

מידע מפורט נוסף נמצא באתר המכללה 

בתחום האישי

תלמידה שנישאת או יולדת, תפנה לדיקן באמצעות הטופס המקוון כדי לקבל אישור להיעדרויות נוספות.

סטודנטית המרגישה מצוקה אישית (מצבי משבר, מחלה, תאונה, לחץ, חרדה וכו') מוזמנת לפנות לשיחה עם הדיקנית.

המכללה מעמידה לרשות הסטודנטית פסיכולוגית, אליה ניתן לפנות ללא פניה קודמת לדיקן או לכל גורם אחר במכללה וללא תשלום.

הפנייה לפסיכולוגית היא ביוזמת הסטודנטית והיא חסויה בפני כל גורמי המכללה.

הפסיכולוגית : ד"ר אילנה ישראל        פלאפון 0505956210 ( ניתן לשלוח מסרון)

                                                    מייל   iisrael770@gmail.com 

חברה בוועדת משמעת

במקרים בהם תזומן הסטודנטית לוועדת משמעת בשל התנהגות בלתי הולמת, ייערך קודם לכן בירור על ידי דיקנית, המשמשת גם כחברה בוועדת משמעת.

במקרים מסוימים אשר תמצא דיקנית לנכון, תפנה להתייעצות עם סגנית ראש המכללה /ראש המכללה.