Search
Close this search box.

דיקן סטודנטיות

דיקן סטודנטיות

הגב' עליזה נפרסטק

03-9602309

naparstak@rivka.org.il

שעות קבלת קהל:

יום ראשון 9:30-16:00
יום שני  10:30-16:00
יום שלישי  10:30-14:00

שעות מענה טלפוני:

בשעות קבלת קהל לטל' הקווי  וביום רביעי בין השעות 16:00 – 18:00  במספר פל: 0546661406 (ניתן לפנות בשעות אלה בלבד)

בתחומים המפורטים בטופס המקוון ניתן להגיש בקשה לדיקנית דרך האתר ולקבל מענה ישיר למייל ללא צורך בהגעה פיזית.

בשאר התחומים ניתן לפנות לדיקנית בשעות קבלת קהל ולצרף בקשה כתובה בטופס לבקשה מיוחדת.

יש למלא את כל הסעיפים ולהגיש ידנית לדיקנית  בשעות קבלת קהל או למזכירה האישית. מענה יינתן דרך המזכירה האישית.

בתחומים המפורטים בטופס המקוון ניתן להגיש בקשה לדיקנית דרך האתר ולקבל מענה ישיר למייל ללא צורך בהגעה פיזית.

בשאר התחומים ניתן לפנות לדיקנית בשעות קבלת קהל ולצרף בקשה כתובה בטופס לבקשה מיוחדת.

יש למלא את כל הסעיפים ולהגיש ידנית לדיקנית  בשעות קבלת קהל או למזכירה האישית. מענה יינתן דרך המזכירה האישית.

תפקידה של דיקנית לאפשר סביבת לימודים נעימה ותומכת, היא מלווה את הסטודנטיות לאורך כל שנות לימודיהן במכללה ופועלת למען למען רווחת הסטודנטיות בתחום האישי, הכלכלי, המנהלי, האקדמי והאישי. נוסף על כך, הדייקנית פועלת לתיווך בין הסטודנטים ובין גורמים שונים במכללה. 

תחומי אחריות

בתחום האקדמי  

תפקיד הדיקנית להיות אוזן קשבת לצרכי הסטודנטיות ולתווך ביניהן לבין צוות המכללה. סטודנטית  שמעוניינת לשתף בבעיה הקשורה בתחום לימודי מוזמנת לפנות לדיקנית.

התחום הלימודי כולל קשיים בלמידה, קשיים בשפה, קשיים ביצירת תקשורת עם מרצה זה או אחר וכדו'.

כשסטודנטית נתקלת בבעיה בתחום האקדמי, בשלב ראשון עליה לפנות למרצה, במידה ולא נענתה למרכז/ת ההתמחות, במקרים בהם לא נמצא פתרון לבקשה, הסטודנטית מוזמנת לפנות לדיקנית.

 בתחום הכלכלי

בסמכותה של הדיקנית לאשר מלגת שכר לימודים בהסתמך על קריטריונים נתונים. 

 הסתיים המועד להגשת בקשה למלגה לשנה"ל תשפ"ג

דרכים להשגת מלגות:  

הגשת בקשה למלגה ברשות המקומית במקום מגוריה תוך מעקב אחר פרסומי הרשות, השתלבות בפרויקט פר"ח, או חיפוש מלגה התואמת את נתוניה ואת צרכיה, דרך אתר אינטרנט.

http://www.milgot.co.il/

www.perach.org.il

מידע מפורט נוסף נמצא באתר המכללה 

בתחום האישי

תלמידה שנישאת או יולדת, תפנה לדיקנית באמצעות הטופס המקוון כדי לקבל אישור להיעדרויות נוספות.

סטודנטית המרגישה מצוקה אישית (מצבי משבר, מחלה, תאונה, לחץ, חרדה וכו') מוזמנת לפנות לשיחה עם הדיקנית.

המכללה מעמידה לרשות הסטודנטית פסיכולוגית, אליה ניתן לפנות ללא פניה קודמת לדיקן או לכל גורם אחר במכללה וללא תשלום.

הפנייה לפסיכולוגית היא ביוזמת הסטודנטית והיא חסויה לחלוטין.

הפסיכולוגית : ד"ר אילנה ישראל        פלאפון 0505956210 ( ניתן לשלוח מסרון)

                                                    מייל   iisrael770@gmail.com 

חברה בוועדת משמעת

במקרים בהם תזומן הסטודנטית לוועדת משמעת בשל התנהגות בלתי הולמת, ייערך קודם לכן בירור על ידי דיקנית, המשמשת גם כחברה בוועדת משמעת.

במקרים מסוימים תקיים הדיקנית התייעצות עם סגנית ראש המכללה /ראש המכללה.