Search
Close this search box.

בעקבות דוד וגלית

 

גם בסמסטר המורכב הזה, בנות מגמת תנ"ך לא ויתרו על הסיור השנתי בעקבות אירועים בתנ"ך.

השנה הסיור התקיים לאיזור עמק האלה, בעקבות דוד וגלית.  הסיור במקום המחיש לבנות  מצד אחד את המאבק האסטרטגי המורכב בין עם ישראל לפלישתים, ומצד שני את גודל הנס שעשה הקב״ה לבני ישראל עם נצחונו של דוד על גולית. המדריך המקצועי שליווה את הסיור הוסיף ידע, הבנה וחוויה לאירוע התנ"כי המיוחד, ואף העצים את המסר הרוחני האקטואלי לימים אלו: ״וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל: וידעו כל הקהל הזה … כי לה׳ המלחמה ונתן אתכם בידנו״. 

רכזות ההתמחות ד"ר מרים ג'ייקובס וגב' חנה פלדמן דאגו להוסיף לסיור חוויה של ביקור במערות הזחילה בחרבת מדרס.