בעלי תפקידים

הנהלת המכללה

הרב משה חפר

ראש המכללה
טלפון 039602324
דואר אלקטרוני mchefer@rivka.org.il

הגב' צוף קולטון

מנהלת מרכז "אשכילה"
טלפון 039602355
דואר אלקטרוני tzuf@rivka.org.il

הגב' דבורה פרוס

ס. מנהל – מרכזת התמחות וכניסה להוראה
טלפון 039602327
דואר אלקטרוני dprus@rivka.org.il

מרכזי יחידות

ד"ר שלומית דקל

יחידת מחקר מכללתית
דואר אלקטרוני sdekel770@gmail.com

הגב' רבקה וילהלם

ספריה
טלפון 039602361
דואר אלקטרוני wilhelm_r@rivka.org.il

הגב' שושנה חרבי

מרכזייה פדגוגית
טלפון 039602358
דואר אלקטרוני cv2@bezeqint.net

הרב דוד פינסקי

לימודי גברים
טלפון 039602318
דואר אלקטרוני pinsky_d@rivka.org.il

יעקב הבר

יחידת המחשוב והתקשורת
טלפון 039602333
דואר אלקטרוני yaakov@rivka.org.il

שכר וכספים

הגב' נחמה ריבקין

חשבת שכר
טלפון 039602344
דואר אלקטרוני Nrivkin@rivka.org.il

הגב' פייגי פלדמן

הנהלת חשבונות
טלפון 039602347
דואר אלקטרוני feldmanf@rivka.org.il

הגב' דינה זיגלבוים

מינהל מורים וחשבת שכר
טלפון 039602342
דואר אלקטרוני Dina@rivka.org.il

הגב' אסתי הלפרין

גזברות
טלפון 039602341
דואר אלקטרוני estihalperin@rivka.org.il

הגב' בתיה דן

גזברות
טלפון 39602345
דואר אלקטרוני Dan_B@rivka.org.il

מנהל הלומדים

הגב' מירי קסלמן

מדור שכר לימוד
טלפון 039602367
דואר אלקטרוני keselman@rivka.org.il

הגב' חוה הלפרין

מרכזת מדור מינהל מורים ולומדים
טלפון 039602314
דואר אלקטרוני halperin_ch@rivka.org.il

הגב' צביה נאבול

מזכירה אישית שנים א-ג למסלול גיל הרך ולביה"ס היסודי, מדור מחשוב סטטוס תלמידות, מדור בוגרות והשלמת חובות לימודיים לאחר שש שנים מסיום הלימודים
טלפון 039602306
דואר אלקטרוני Tzivia@rivka.org.il

הגב' שרי קליין

מזכירה אישית לתל' מסלול מצוינות, שנה ב' שליחות ושלוחת צפת
טלפון 039602312
דואר אלקטרוני segal_S@rivka.org.il

הגב' דינה וולף

מזכירה אישית שנים א-ד במסלולי חט"ב וחינוך מיוחד
טלפון 039602305
דואר אלקטרוני wolff_d@rivka.org.il

פרומה ליפסקר

אחראית הסעות ואירועים
טלפון 039602320
דואר אלקטרוני Fruma@rivka.org.il

הגב' פסי מאיר

מערכת שוטפת מדור הגשת עבודות
טלפון 039602303
דואר אלקטרוני Meir_P@rivka.org.il

הגב' גיטה רודרמן

מזכירת ראש המכללה
טלפון 039602323
דואר אלקטרוני gitaru@rivka.org.il

הגב' שלומית נפרסטק

מזכירת מדור רישום ומערכת אישית
טלפון 03960313
דואר אלקטרוני Naparstak_Sh@rivka.org.il

הגב' נחמה חבקין

מדור מבחנים
טלפון 039602307
דואר אלקטרוני chavkin_n@rivka.org.il

הגב' יפה אלקיים

מזכירת מדור סטאז' וועדת סטטוס ומבחני בקיאות
טלפון 039602326
דואר אלקטרוני elkayam_y@rivka.org.il

הגב' טובה לבנהרץ

אחראית חדר צילום
טלפון 0545990770
דואר אלקטרוני tovalevenartz@gmail.com

מיכאל מזרחי

אחראי תחזוקה ראשי
טלפון 0546661409
דואר אלקטרוני Mizrahi_M@rivka.org.il

מרכז אשכילה ללימודי המשך והשתלמויות

הגב' פייגי פרוס

מזכירה
טלפון 039602354
דואר אלקטרוני Feigi@rivka.org.il

הגב' אתי בניסטי

מזכירה
טלפון 039602353

הגב' דבי רייניץ

מזכירה
טלפון 039602352
דואר אלקטרוני Debi@rivka.org.il

שלוחת צפת

הרב יוסף יצחק חיטריק

טלפון 0732550371
דואר אלקטרוני seminar@beitchana.org

הגב' חנה מור יוסף

מרכזת מדור מינהל מורים ולומדים
טלפון 0732550372
דואר אלקטרוני moryosef@beitchana.org

הגב' אסתר מינצברג

מדור שכ"ל ותשלומים
טלפון 0732550307
דואר אלקטרוני gmbch@beitchana.org

הגב' אורלי ארצי

מדור מחשוב, ציונים והשלמת חובות לימודיים
טלפון 0732550376
דואר אלקטרוני orly@beitchana.org

הגב' אסתר מלול

מזכירת התלמידות ואחראית מבחני בקיאות
טלפון 0732550375
דואר אלקטרוני malul@beitchana.org

הגב' נטע ברדה

מזכירת התלמידות ומדור רישום
טלפון 0732550374
דואר אלקטרוני neta@beitchana.org

הגב' רבקה זכריה

מזכירת ההנהלה והמורים
טלפון 0732550373
דואר אלקטרוני rivkaz@beitchana.org

שמעון אסולין

מזכיר
טלפון 0732550377
דואר אלקטרוני mazkir@beitchana.org

מנחם קרץ

מיחשוב
טלפון 07325503770
דואר אלקטרוני tech@beitchana.org