חיפוש

חיפוש חומר נעשה באמצעות קטלוג  הספריה של מכללת בית רבקה, קטלוגים של ספריות אחרות ומאגרי מידע. ניתן לחפש ספרים וכן מאמרים.

 

bul3_1 קטלוג ספריית בית רבקה    

bul3_1 ULS
ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים