נהלים


התנהגות בספרייה


bul3_1 הכניסה לספרייה לא תתאפשר עם תיקים. יש לשים את התיקים בתאים המיוחדים לכך. אין להשאיר תיקים בכניסה לספרייה.

 

bul3_1 חובה לכבות טלפונים סלולאיים לפני הכניסה לספרייה.

 

bul3_1 יש לשמור על סדר וניקיון בספרייה. האכילה והשתייה בספרייה אסורות.

 

bul3_1 יש לשמור על שלמות הספרים וניקיונם. אין לתלוש דפים, לכתוב הערות או לסמן סימנים בספרים או בכל חומר אחר בספרייה.

 

bul3_1 יש לשמור על השקט בכל אזורי הספרייה.

 

bul3_1 על כל קורא חלה החובה להזדהות בפני עובדי הספרייה, באם נדרש לכך.
bul3_1 במקרה של הפרת סדר בספרייה - רשאית הספרנית להורות לקורא/ת לעזוב את הספרייה.


 

השאלת ספרים


bul3_1זכאים לשאול ספרים תלמידות, מורים/ות ועובדי/ות המכללה עם הצגת כרטיס קורא.
bul3_1כרטיס הקורא הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

 

bul3_1 אין להעביר ספר מקורא לקורא ללא רישום בדלפק הספרנית.

 

bul3_1 ניתן לשאול 2 ספרים בו זמנית.

 

bul3_1 משך ההשאלה הוא שבועיים ימים, אך לפעמים הוא תלוי במספר העותקים הקיים ובמידת הביקוש לספרים.

 

bul3_1 אין להוציא ספר מהספרייה ללא רישום בדלפק הספרנית.

 

bul3_1 לא ניתן להשאיל ספרי יעץ, כתבי עת וספרים שמורים.

הארכת השאלה


bul3_1 הארכת משך ההשאלה תיעשה על ידי הקורא/ת באמצעות הקטלוג הממוחשב או הטלפון 
   למחלקת ההשאלה טלפון מספר: 03-9602357
bul3_1 את ההארכה יש לבצע עד יום לפני מועד ההחזרה.
bul3_1 לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא/ת אחר/ת.
bul3_1 ספר שמועד החזרתו עבר ניתן להאריך רק בדלפק הספרניות.


חשוב מאוד! 
האחריות לבדיקת מצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס הקורא שלי" מוטלת עליכם!

 

החזרת ספרים וקנסות


bul3_1 על הקוראים להחזיר ספרים במועדם.

 

bul3_1 יש להחזיר את הספרים בדלפק הספרנית או בארון להחזרת ספרים שבכניסה לספרייה.

 

bul3_1 קוראים המאחרים בהחזרת ספרים יחוייבו בקנסות.

 

bul3_1 קורא המאבד ספר או מחזיר ספר פגום יחוייב בתשלום או בקניית ספר חדש.

 

bul3_1 תלמידה החייבת לספרייה ספרים או קנסות - לא תוכל לקבל תעודה בסיום לימודיה עד להסדרת החובות.

                           
ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים