bul3_3  מה מספר הטלפון של דלפק הספרניות?

 

bul3_3 מה צריך לעשות כדי לשאול ספרים בספרייה?


bul3_3 מי זכאי לשאול ספרים בספרייה?


bul3_3 האם יש הגבלה בכמות הספרים שאפשר לשאול?


bul3_3 איך אפשר לבדוק אילו ספרים ישנם ברשותי ומהו מועד החזרתם?


bul3_3 מהם שם המשתמש והסיסמא לצורך כניסה לכרטיס הקורא בקטלוג?


bul3_3 האם ישנה אפשרות להחזיר את הספרים גם כאשר הספרייה סגורה?


bul3_3 איבדתי את הספר, מה עלי לעשות?


bul3_3 איך אפשר לבדוק אילו ספרים שאלתי בעבר?


bul3_3 סיימתי את לימודי במכללה אך יש לי עדיין צורך בספרים לשם כתיבת עבודה סמינריונית. מה עלי לעשות?


bul3_3 האם אפשר לשאול כתבי עת?

      
            
 

 

 

 


 

מה מספר הטלפון של דלפק הספרניות?


03-9602357


חזרה למעלה


 

 

מה צריך לעשות כדי לשאול ספרים בספרייה?

 

להציג את כרטיס הקורא האישי או תעודה מזהה.


חזרה למעלהמי זכאי לשאול ספרים בספרייה?


תלמידה, מורה או עובד/ת במכללה


חזרה למעלה
האם יש הגבלה בכמות הספרים שאפשר לשאול?אפשר לשאול 2 ספרים בו זמנית.


חזרה למעלה
איך אפשר לבדוק אילו ספרים ישנם ברשותי ומהו מועד החזרתם?


אפשר לבדוק על ידי כניסה ל כרטיס הקורא שלי בקטלוג הספרייה.


חזרה למעלה


 

מהם שם המשתמש והסיסמא לצורך כניסה לכרטיס הקורא בקטלוג?


מזינים את מספר תעודת הזהות בשני השדות של כרטיס הקורא שלי בקטלוג הספרייה.


חזרה למעלה
האם ישנה אפשרות להחזיר את הספרים גם כאשר הספרייה סגורה?


כן. מכניסים אותם לארון להחזרת ספרים, הנמצא בכניסה לספרייה.


חזרה למעלה
איבדתי את הספר, מה עלי לעשות?


לגשת לספרנית בדלפק ההשאלה.


חזרה למעלה
איך אפשר לבדוק אילו ספרים שאלתי בעבר?


דרך כרטיס הקורא שלי בהיסטוריית ההשאלות.


חזרה למעלה
סיימתי את לימודי במכללה אך יש לי עדיין צורך בספרים לשם כתיבת עבודה סמינריונית. מה עלי לעשות?לגשת לדלפק הספרנית ולהשאיר פיקדון של 200 שקלים במזומן. אפשר לשאול 2 ספרים בו זמנית.


חזרה למעלה
האם אפשר לשאול כתבי עת?לא. אפשר לצלם מתוך כתבי עת בתוך הספרייה.


חזרה למעלה

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים