החזרת ספרים           

 

bul3_1 יש להחזיר את הספרים בדלפק הספרניות או לארון ההחזרות הממוקם מחוץ לדלת הספרייה.
bul3_1 על הקורא/ת להחזיר את הספרים במצב תקין במועד שנקבע.


קנסות


‏‎bul3_1 המאחר/ת בהחזרת ספרים יחוייבו בקנסות.
bul3_1 גובה הקנס הוא מחצית השקל לכל יום איחור.
bul3_1 קורא/ת המאבד/ת ספר או מחזיר/ה ספר פגום יחויבו בתשלום או בקניית ספר חדש.
bul3_1 יש לשלם את הקנסות עד חודש לאחר מועד האיחור.
bul3_1 אי תשלום הקנס יגרור הפסקת השאלת ספרים נוספים.
bul3_1 נא החזירו את הספרים בזמן וחסכו מעצמכם ומאתנו אי נעימות מיותרת.

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים