הארכת השאלות


bul6_1  הארכת משך ההשאלה תיעשה על ידי הקורא/ת באמצעות הקטלוג הממוחשב או הטלפון
    למחלקת ההשאלה טלפון מספר: 03-9602357


bul6_1  את ההארכה יש לבצע עד יום לפני מועד ההחזרה.


bul6_1  לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא/ת אחר/ת.


bul6_1 ספר שמועד החזרתו עבר ניתן להאריך רק בדלפק הספרניות.


bul6_1   חשוב מאוד!
   האחריות לבדיקת מצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס הקורא שלי" מוטלת על הקוראת.

 

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים