אודות

מגמת בית הספר להכשרה מקצועית, להכשיר בנות חסידיות בעלות ידע תורני מקיף ורחב כבעלות מקצוע מעולות עם השכלה תורנית וכללית רחבה.


תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת את התחומים הבאים:


לימודי קודש

לימודי הקודש מקנים לתלמידה ידע מעמיק ורחב, לימוד שהוא בבחינת ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים. כל תלמידה לומדת לימודי תורה, הלכה, חסידות, שיחות של הרבי, השקפה חסידית, בית יהודי וכיו"ב.


לימודי המקצוע

לימודי המקצוע מקנים ידע מעמיק ורחב של המקצוע הנבחר.


שליחות במסגרת הלימודים

תלמידה הלומדת במסלול דו שנתי תוכל לצאת לשליחות באחד ממקומות השליחות בארץ או ברחבי העולם, בהתאם לשיבוץ שיבוצע ע"י הנהלת המכללה. לשם כך, נדרשת התלמידה לסיים את המטלות הלימודיות שנלמדו עד לשלב זה, וכן לעמוד באמות מידה של קבלת עול, צניעות והנהגה הנדרשות מכל בת חסידית

 


 

מידע אודות תוכנית הלימודים


 

לימודי עיצוב תקשורת חזותית, גרפיקה ופרסום   לימודי מזכירות רפואית   לימודי פאנות ספרות ואיפור
                     

לימודי הכשרה לריתמיקאיות


 

חשבי שכר + הנה"ח ראשי (סוג 3)


 

לטפסים והרשמה

 

 

 

מידע כללי


 

רווחת התלמידות ומלגות   מעונות לתלמידות   תנאי קבלה
ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים