jcbt הכשרת מטפלים

הכשרת ריתמיקאיות


מקצוע הריתמיקה הוא מקצוע מבוקש בשוק העבודה העצמאי, ומציע הכנסה התחלתית של 6,000 ₪ בחודש עבור 24 שעות שבועיות.

 

קורס זה מספק את מגוון הידע והכלים הדרושים על מנת להפוך כל לומדת לריתמיקאית מקצועית ברמה גבוהה. בסיום ההכשרה תוכל כל לומדת לצאת לעבודה עם ארגז של תכנים, פעילויות ועזרים.

 

ההכשרה בקורס מאפשרת למעוניינת ללמוד במסלול מורחב ולהשתלב כריתמיקאית בגנים כבר במהלך הקורס כחלק מעבודה מעשית.


במסגרת הקורס נלמדים הנושאים הבאים: רפרטואר שירים; תכנים ועזרי למידה המקיפים פעילות לשנה שלימה; האזנה מודרכת; התנסות בתנועה; תזמור; נגינה במטלופון; הכנת אביזרים; שיווק עצמי; התנהלות מול אנשי חינוך; הופעה בפני קהל; הכנת מסיבות; התנסות בהפעלת ילדים בגנים ועוד.

 

היקף הלימודים


מסלול בסיס: 120 ש"ב

מסלול מורחב: 300 ש"ב

 

ימי הלימודים


יום שני בין השעות 10:45-13:50 לשני המסלולים

יום חמישי בין השעות 9:00-13:00 עבודה מעשית – ללומדות במסלול מורחב בלבד

 

תנאי קבלה


* ועדת קבלה

 

תעודה למסיימות


מסלול בסיס: תעודת הסמכה לריתמיקאיות מטעם מלכהלי ומכללת בית רבקה

מסלול מורחב: תעודת הסמכה לריתמיקאיות במסלול מורחב מטעם מלכהלי ומכללת בית רבקה

 

 

לוח הלימודים שונה מהלוח הכללי, חשוב לעקוב!!

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים