jcbt הכשרת מטפלים

הוראה מתקנת

 

מטרת הקורס "הוראה מתקנת" להכשיר מורות מומחות בתחומי ההוראה המתקנת.

 

הלימודים בקורס נוגעים בתחומים המעשיים והעיוניים של ההוראה המתקנת בקריאה, בכתיבה ובחשבון.

 

כמו כן, מקנה הקורס גישות, שיטות וכלים למתן מענה לקשיים הלימודיים של תלמידים עם הפרעות הלמידה, הן באופן ישיר לתלמידים והן באופן עקיף באמצעות הדרכת מורים.

 

היקף הלימודים


240 ש"ב


* מוכר כ-60 ש' לאופק חדש

 

ימי הלימודים


יום ראשון בין השעות: 9:00-15:45

 

תנאי קבלה


* תעודת מורה בכירה ממוסד מוכר להכשרת עו"ה או רישיון הוראה

* תואר ראשון בממוצע ציונים 80 ומעלה

* הוראה בפועל, ותק של 5 שנים לפחות

* ועדת קבלה

 

תעודה למסיימות

 

תעודת סיום קורס בתחום "הוראה מתקנת" ממכללת בית רבקה

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים