:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

לימודי תעודה והכשרה מקצועית

 

תרפיות וכלים פרה רפואיים לסיוע וקידום ילדי חינוך  מיוחד  


 

 

 

הוראה מתקנת

 

 

תיאטרון בובות

ככלי חינוכי

 

 

הכשרת ריתמיקאיות             

הכשרת מאמנות למערכת החינוך בשיטת "תעצומות"

 

 

 

 

 

                   

 

נהלים

והרשמה

 

  טפסים        
קולקולט
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה