:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

טפסים

תחרות מתמחים    מורות חדשות    נהלים    טפסים    מתן משוב וקבלת משוב

 

טפסים - כללי                

טפסים - הערכת  מתמחים

בקדם יסודי

 

טפסים - הערכת מתמחים

בבית הספר                          

 

הוראות למילוי טופס סטאז'


טופס דיווח על מפגשי חונכות

 

טופס דוח צפיה של חונך.

 

רישיון הוראה

 

טופס מועמד קורות חייםחדש 

 

 

 

הערכה מעצבת גננות מתמחות תשע"ח word \ pdf

 

מכתב למתמחים לקראת משוב אמצע שנה

 

טופס חריג להערכה מסכמת לגננות

 

כלי להערכת גננות מתמחות

 

משוב אמצע שנה לגננות מתמחות בחינוך המיוחד

 

כלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד

 

 

נוהל משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה בבתי ספר

 

מכתב למתמחים לקראת משוב אמצע שנה


 

 

 

קולקולט
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה