:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

נהלים

תחרות מתמחים    מורות חדשות    נהלים    טפסים    מתן משוב וקבלת משוב

 

חונכות תשע"ט - חדש

 

מידע מפורט אודות חונכות                          מכתב פתיחת שנה לחונכות  סילבוס קורס חונכות                                        

 

 

 

נהלים - כללי                                                     א נהלים - הערכה מסכמת                                       

נוהל חונכים ומתמחים בחטיבות העליונות   חדש

 

לקראת התמחות תשע"ט

 

מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה תשע"ט   חדש


חונך באופק חדש   חדש

 

סטאז' קל חדש

 

הנחיות למורים חדשים  

 

קליטה מיטבית של עובד הוראה - הנחיות למתמחים

 

תהליכים בכניסה להוראה

 

אתר למשרות פנויות


 

הערכה מסכמת למתמחות בבתי הספר   חדש

 

הערכה מסכמת למתמחות בגנים   חדש

 

תהליך הערכת מתמחים


מכתב למתמחים בבית הספר לקראת הערכה מסכמת

 

איגרת למפקחות לחונכות ולמתמחות בגיהר

לקראת הערכה מסכמת

 

מצגת הדרכה להערכה מסכמת

 

כניסה להערכה מסכמת מקוונת

 

הפקת מכתב בסיום תהליך הערכה

 

הסבר בנושא קבלת סיסמה לעובדי הוראה

 

סרטון הדרכה הערכה עצמית למתמחה

 

 

 

 

 


קולקולט
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה