נהלים

תחרות מתמחים    מורות חדשות    נהלים    טפסים    מתן משוב וקבלת משוב

 

חונכות תשע"ט - 

 

מידע מפורט אודות חונכות                          מכתב פתיחת שנה לחונכות  סילבוס קורס חונכות                                        

 

 

 

נהלים - כללי                                                     א נהלים - הערכה מסכמת                                       

נוהל חונכים ומתמחים בחטיבות העליונות   

 

לקראת התמחות תש"פ   חדש

 

מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה תש"פ   


חונך באופק חדש   

 

סטאז' קל 

 

הנחיות למורים חדשים  

 

קליטה מיטבית של עובד הוראה - הנחיות למתמחים

 

תהליכים בכניסה להוראה

 

אתר למשרות פנויות


 

הערכה מסכמת למתמחות בבתי הספר   

 

הערכה מסכמת למתמחות בגנים   

 

תהליך הערכת מתמחים


מכתב למתמחים בבית הספר לקראת הערכה מסכמת

 

איגרת למפקחות לחונכות ולמתמחות בגיהר

לקראת הערכה מסכמת

 

מצגת הדרכה להערכה מסכמת

 

כניסה להערכה מסכמת מקוונת

 

הפקת מכתב בסיום תהליך הערכה

 

הסבר בנושא קבלת סיסמה לעובדי הוראה

 

סרטון הדרכה הערכה עצמית למתמחה

 

 

 

 

 


ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים