ייעוד המסלול                                                                                  


מסלול זה הוא "בין מסלולי". הלומדות בו מקבלות הכשרה להוראה בחינוך המיוחד, לכל השכבות. מן הגיל הרך ועד לגיל העל יסודי.


תכני הלימוד


במסגרת לימודיהן מקבלות התלמידות הכשרה כפולה: מיומנויות יסוד של חינוך רגיל לצד לימודים ספציפיים לחינוך המיוחד, זאת במגמה להקנות להן הבנה ורגישות יתר לצרכיו של הילד החריג.          


ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים