:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

ייעוד המסלול


מסלול זה מכשיר להוראה בכיתות' ז' - ט'.


התמחויות


המסלול הינו המרכזי והגדול ביותר בהשוואה ליתר המסלולים הקיימים במכללה. במסגרתו פועלים 4 התמחויות: תנ"ך,  מדעים, אנגלית, ומתמטיקה. יוזמת "קולקולט"
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה