"כי הרי החינוך בימי הילדות והנערות אפילו שינוי קטן לטוב או להיפך ח"ו, יכול לגרום תוצאות הכי גדולות וחשובות במשך ימי המחונך..."

(מכתבי הרבי מליובאוויטש)

 

התמחויות המסלול לבית הספר היסודי

 

תושב"ע (26 ש')


חינוך והוראה בבית הספר היסודי (15 ש')

 

אשכול בחירה, תנ"ך/משאבי למידה (15 ש')

 

יעדי המסלול

 

bul7_1 המסלול שואף להכשיר מורה - מחנכת חסידית, הממזגת בו זמנית שני היבטים: א. מיומנויות וכישורים חינוכיים. ב. מיומנויות   הוראה. 


bul7_1 התלמידה תרכוש ידע דיסציפלינארי רחב וכשרים אקדמיים, בתחומי מקצועות ההתמחות הרלוונטיים לביה"ס היסודי.


bul7_1 התלמידה תחזק כשרים ומיומנויות לטיפוח אקלים כיתה חיובי, תחושת קהילתיות בכיתה והכלה של תלמידים בעלי צרכים    

   מיוחדים בכיתה הרגילה.


bul7_1 התלמידה תתפתח באופן אישי, תחזק מודעות עצמית ותגבש זהות עולם חסידית – ערכית.


 

מוקדים מרכזיים בהכשרה

הוראה בבית הספר היסודי (15 ש')

 

 

אקלים כיתה מיטבי                           

bul7_2 הכיתה כקבוצה חברתית

bul7_2 פיתוח מודעות והעצמה אישית

bul7_2 ניתוח התנהגות יישומי

bul7_2 גישור       

 

פיתוח שפה וספרות ילדים

bul7_2 יסודות הקריאה והכתיבה

bul7_2 ספרות ילדים והוראה רב תחומית

bul7_2 התפתחות השפה ואהבת הקריאה

bul7_2 חינוך לשוני

bul7_2 הוראה בכיתות א-ב


הוראה בכיתה הטרוגנית

bul7_2 פדגוגיה פרטנית

bul7_2 הוראה מתקנת בקריאה וכתיבה

bul7_2 טיפוח שפה וחשיבה באמצעות תיווך

bul7_2 שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

bul7_2 אבחון ופדגוגיה פרטנית

 


אשכול בחירה (15 ש')

 

                                    תנ"ך                              

   

         משאבי למידה              

bul7_1 טקסטים מקראיים: עיונים ב: בראשית, שמות, במדבר

  ודברים


bul7_1 מונוגרפיות: סיפור מקראי, נשים במקרא וכיבוש הארץ


bul7_1 עיונים בפרשנות: רש"י כפרשן המקרא


bul7_1 מבואות: מבוא למקרא

מחשבים

תקשוב בהוראה, חדשנות פדגוגית, פיתוח יחידות לימוד מתוקשבות ופרויקטים במחשבים.


תקשורת

צילום ככלי חינוכי, הפקות בית ספריות, מבוא לעריכה, חינוך ילדים ותקשורת


ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים