במענה על מכתבך.... בו כותבת אודות שאיפותייך בנוגע להסתדרותך בעתיד, ושואלת במה תבחר?

 

ולדעתי כדאי שתבחרי להיות גננת, שבתקופתנו גם זכות הרבים במקצוע זה, חינוך בנ"י בדרך התורה והמסורה, וכשתכיני את עצמך בחפץ למקצוע זה בודאי תצליחי, וכדאי להקדיש לזה כל הזמן הדרוש להכנה מבוססה ומסודרה, כיוון שנוגע להצלחת העבודה בעתיד"     

     

(הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שליחות חינוכית", עמ' 73)

 

 

יעדי הלמידה במסלול לגיל הרך


bul7_1 הכשרת מחנכות - גננות הפועלות מתוך תחושת שליחות ורצון להשפיע באופן מקצועי ומשמעותי.


bul7_1 הכשרת מחנכות - גננות הפועלות על פי הוראותיהם ותורתם של רבותינו נשיאנו.


bul7_1 הכשרת מחנכות - גננות בעלות השקפת עולם חסידית – דתית המהווה מודל חינוכי.


bul7_1 הכשרת מחנכות - גננות  בעלות כישורים, מיומנויות, ותפיסות עולם חינוכית, המכוונות להבנת עולמו של הילד, מתוך חתירה    

  להתאמת העבודה החינוכית לאוכלוסיית היעד.


bul7_1 בניית יידע מגוון ועדכני אודות התפתחותו של הילד הרך בתחומי התפתחותו: חושית - מוטורית, לשונית, קוגניטיבית, רגשית,  

  חברתית, ערכית ועוד.


bul7_1 הכשרת מחנכות – גננות בעלות יכולת לעבוד ברגישות ובשותפות עם הורים, עמיתים, צוות.


bul7_1 הכשרת מחנכות - גננות אוטונומיות, המסוגלות לנתח מצבים מורכבים ולקבל החלטות מתאימות.

 

מאפיינים ייחודיים בתכנית הלימודים להוראה לגיל הרך 


bul7_1 התוכנית עוסקת בקידום המודעות העצמית של הסטודנטית באשר לתפיסתה החינוכית, ערכית וחסידית, וגיבוש תמונת ה"אני מאמין" שלה כגננת לעתיד.


bul7_1 התכנית כוללת בניית ידע  תורני חסידי אקדמי כתשתית לאישיותה של הסטודנטית כגננת.


bul7_1 התכנית מבססת  תשתית אקדמית ומעשית בהיבטים התפתחותיים, פדגוגים ומקצועיים, ומיומנויות הוראה המותאמות

   לעבודה עם ילדים צעירים.


משך זמן הלימודים


מסלול ההכשרה להוראה לגיל הרך, נמשך 4 שנים. 

 

מבנה הלימודים


הלימודים כוללים: לימודים תורניים, עיונים ופדגוגים, והתנסות מודרכת בהוראה.

 

לימודי  חסידות ותושב"ע  - המהווים יסוד בתשתית הרוחנית, הערכית, והחסידית של הסטודנטית.


לימודי יסוד והכשרה - המהווים יסודות ללימודים אקדמיים: לשון, אנגלית, אוריינות, מחשב ועוד.


לימודי חינוך - לימודי פדגוגיה - המלווים את ההתנסות המעשית  בגני הילדים, ועוסקים  במכלול המאפיינים ההתפתחותיים של הילד בתחומים השונים: פסיכולוגיה, יצירה, חשיבה, שפה, חינוך ועוד.


התנסות במסגרות לגיל הרךבמסגרתה מרחיבה הסטודנטית  את ידיעותיה בתחומי התוכן המרכזיים, אומנויות, חינוך מיוחד.


למודי  התמחות לגיל הרך - במהלכן תעמיק הסטודנטית את היכרותה עם  עולם הינקות - והילדות, כולל הבטים התפתחותיים, הבנת עקרונות וגישות הוראה, והתאמת הסביבה לצורכי הילד.


התנסות בהוראה -  התנסות המודרכת מכוונת להכרות עם טווח הגילאים ומתבצעת במגוון מסגרות חינוך לילדים.

 

מרגע כניסתן של הסטודנטיות למסגרת ההתנסות, הן מהוות חלק אינטגרלי מצוות הגן, ומקיימות קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הילד, הגננת, הצוות וההורים.


במהלך שלוש שנות ההכשרה, הסטודנטיות מלוות ע"י הדרכה מקצועית ומסורה של צוות המסלול, ומיישמות את הנלמד בשיעורים העיונים והפדגוגיים, כשכל העת מתקיימים תהליכים רפלקטיבים על תפקודן ועל התפתחותן המקצועית.

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים