המשפחה כמערכת - הגב' פנינה פייג


הגישה המערכתית הרב תחומית מתבוננת באדם לא רק בפני עצמו, כיצור מנותק מסביבתו, אלא כחלק - אינטגרלי ממערכת הנמצאת בדינמיקה מתמדת.

 

גישה זו בוחנת את היחסים המיוחדים ואת ההקשרים שבתוכם מתקיימת התנהגות נתונה במשפחה. כדי לפתור בעיה או סימפטום הפוגעים בתפקוד אחד מבני המשפחה ומונעים ממנו להגיע לאיזון, יש לשנות את דפוסי האינטראקציה הבעייתיים בתוך המערכת ולא לבודד את הסימפטום ולטפל בו בנפרד.

 

על פי גישה זו, המערכת היא שלמות אחת אשר בה נוצרות הבעיות, - אבל בה גם גלומים המקורות לפתרונות. בקורס זה יילמדו עקרונות הגישה המערכתית ליצירת משפחה מאוזנת ובריאה.


היקף הלימודים


60 ש"ב


ימי הלימודים


יום רביעי בין השעות: 12:25-13:50

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים