לימודי תעודה והכשרה מקצועית

 

תרפיות וכלים פרה רפואיים לסיוע וקידום ילדי חינוך מיוחד 

  פסיכודרמה

 

ייעוץ ארגוני בהנחיית יעל זלץ

 

 

                   

הכשרת

ריתמיקאיות


 

תורת הרטוריקה והנאום - בהנחיית הד"ר צוריאל ראשי

 

לטפסים והרשמה

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים