:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

מעונות

לצד המכללה קיימת מסגרת של מעונות.


תלמידות המעונינות להתגורר במקום, תגשנה בקשה בעת ההרשמה ותנמקנה את הסיבות לבקשתן. כל בקשה תידון לגופה, על פי הקריטריונים המקובלים במכללה.


 

אחראית המעונות הגב' פסי מאיר. 

יוזמת "קולקולט"
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה