:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

רווחת התלמידה ומלגות

מדור רווחת התלמידה אחראי על:


טיפול בתלמידה במישור האישי ובמישור הלימודי.


טיפול במכלול היחסים בין המורים לבין תלמידות המכללה.


שירות עזרה לתלמידות עולות.


טיפול במכלול בקשות מיוחדות.

 

מלגות לימודים שונות


ישנן מלגות מטעם המכללה, לתלמידות כל מסגרות הלימודים, הניתנות ע"פ נתונים אישיים של התלמידה. ניתן להגיש בקשות למלגה על הטופס המיועד לכך, לאחר תחילת שנת הלימודים. את הטפסים ניתן להגיש למזכירה הגב' מירי קסלמן.


פרוייקט פר"ח מועצתי


פרוייקט פר"ח מעניק מלגות לימוד לתלמידות המבצעות פרוייקט חונכות. פרטים אצל מרכזת פר"ח הגב' רבקה קטרבורסקי.


שירותי ייעוץ לתלמידה


המכללה מפעילה שירות ייעוץ לתלמידה בנושאים בעלי אופי אישי, לימודי ועזרה בהתלבטויות ובמצוקות שונות. סודיות וחסיון מובטחים. פרטים אצל הדקאן, הגב' עליזה נפרסטק, טל': 03-9602336.


שירותי עזרה לתלמידות עולות


המכללה מפעילה שירות של סיוע וייעוץ בקליטתן של תלמידות עולות, פרטים אצל הגב' עליזה נפרסטק טל': 03-9602336.


 

יוזמת "קולקולט"
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה