:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

חשבי שכר + הנה"ח ראשי (סוג 3)

חשבי שכר בכירים


הכנה לבחינות לשכת רואי חשבון ומשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.


רקע


כפועל יוצא של המיתון בארץ ובעולם וההתפתחויות הכלכליות מחפשים מעסיקים רבים עובדים בעלי ידע והכשרה רבים ככל האפשר במטרה לחסוך בעלויות העסקה.

 

האוניברסיטה הפתוחה פותחת בפני הסטודנטים אפשרות להרחיב את ידיעותיהם והכשרתם המקצועית ולהשתלב בקורס חשבי שכר.

 

במסגרת הקורס נלמדים היבטי המס, היבטים משפטיים וחשבונאים של רכיבי השכר בשילוב עם לימוד תוכנת שכר.


מטרות הקורס


א. להכשיר אנשי מקצוע מעולים בתחום חשבות השכר.

ב. להטמיע ידע ומיומנות בהיבטי המיסוי וההיבטים המשפטיים של נושא השכר.


נושאי לימוד עיקריים


מס הכנסה 

 

הכנסות חייבות במס, הוצאות לשכיר, הכנסות פטורות, חישוב המס לשכיר, זיכויים והטבות מס, מיסוי קופות גמל, תכנוני מס, רכיבי השכר והכנת תלושי שכר, טפסים.


ביטוח לאומי 

 

עקרונות חוק ביטוח לאומי, זכאות לביטוח, הכנסות חייבות ופטורות, עדכונים וטפסים.


דיני עבודה 

 

חוזים והסכמי עבודה, חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים, האחריות החלה על חשב השכר.


ביטוח סוציאלי 

 

קרנות הפנסיה וקופות הגמל.


מחשוב — חישוב שכר באמצעות תוכנת שכר, נהלי עבודה במחשב אישי ובלשכת שירות.

 הנהלת חשבונות ראשי

 

רקע

 

מקצוע הנהלת חשבונות הוא אחד המקצועות הנדרשים ביותר עקב התפתחות הכלכלה והמסחר במשק המודרני בישראל. קורס הנהלת חשבונות הוא רבגוני, והוא פותח בפני בעלי המיומנות והכישורים בתחום זה מיגוון רחב של תחומי תעסוקה.


מנהל חשבונות ברמת סוג 3 — ראשי הוא מנהל חשבונות בעל הרמה הגבוהה ביותר בתחום הנהלת החשבונות.


מטרות הקורס

 

א. הכשרת מנהלי חשבונות סוג 3 — ראשי.

ב. הכנה למבחני ההסמכה של משרד התמ"ת.


נושאי לימוד עיקריים

 

חשבונאות פיננסית 

 

חברות, התחייבויות תלויות, יעודות, עתודות, הפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזן, השקעות בניירות ערך לזמן קצר, השקעות בניירות ערך לזמן ארוך, מימון, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך, הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה, מרכז וסניפים, בסיסי דיווח ושיחזור חשבונות, יסודות ביקורת החשבונות, ניתוח דוחות כספיים, דוח על תזרים המזומנים, התקינה החשבונאית.


חשבונאות מעשית 

 

ממוחשבת.


פרויקט גמר

 

תנאי כניסה הכרחי

 

תעודת חשבונות 1+2


משך לימודים

 

מסגרת לימודים חד שנתית.

יוזמת "קולקולט"
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה