מזכירות רפואית

רקע


במערכות בהן מתקיימות פעילויות רפואיות, מרכזת המזכירה הרפואית את כל הנושאים הארגוניים של היחידה הרפואית, ובעידן של התייעלות ושירות יעיל ללקוח הופך תפקיד זה לחשוב ומרכזי ביותר.


ההכשרה כוללת כלים וטכניקות בניהול משרד מודרני שעיקרו מיומנות מקצועית גבוהה ושירות יעיל לציבור הרחב המשתמש בשירותי היחידות הרפואיות למיניהן- מרפאות, קופות חולים, קליניקות פרטיות, מרפאות חוץ, מחלקות בבתי רפואה, מעבדות ומכוני מחקר.


חלק אינטגרלי מההכשרה הוא לימוד מונחים ומושגים מדעיים ורפואיים העוזרים להבנת מסמכים רפואיים ורשומות רפואיות של מהלכי טיפול.

 

מטרות הקורס


הכשרת מזכירות רפואיות לעבודה במוסדות רפואיים ומדעיים מגוונים.

לימוד בסיסי של מונחי יסוד מדעיים ורפואיים.

רכישת כלים המאפשרים ניהול וארגון של יחידה רפואית או מדעית.

הכנה למבחני ההסמכה של משרד התמ"ת.

 

נושאי הלימוד


נושאים נבחרים 

 

מבוא למקצוע ולתפקיד, סודיות ואתיקה מקצועית, מבוא למדעי הרפואה, מיומנויות ארגון וניהול, תקשורת בין אישית ומתן שירות, אנגלית מקצועית, כלכלת בריאות, מיומנויות מקצועיות טכניות מתקדמות, תפעול מחשב אישי, הפעלת תוכנה לעיבוד תמלילים


התנסות מעשית בשירותי הבריאות

 

עבודה מעשית בבתי רפואה, מחלקות רישום רפואי, אשפוז ומרפאות.


תוכנית הלימודים מותאמת לתכנית הסיווג של משרד התמ"ת.

 

משך לימודים


מסגרת לימודים חד שנתית. 

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים