הוראה מתקנת

 

לקבלת מידע מפורט ניתן לפנות:


מרכז היחידה ללימודי גברים הרב דוד פינסקי: 054-6661408 (לאחר השעה ארבע בלבד).
מזכיר היחידה: אברהם אושר 054-3096778
משרדי היחידה ללימודי גברים: 03-9602349
פקס: 03-9602377
דוא"ל:  limudim1@rivka.org.il

 

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים