:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

קידום והשתלמויות למורים

 


לקבלת מידע מפורט ניתן לפנות:


מרכז היחידה ללימודי גברים הרב דוד פינסקי: 054-6661408 (לאחר השעה ארבע בלבד).
מזכיר היחידה: אברהם אושר 054-3096778
משרדי היחידה ללימודי גברים: 03-9602349
פקס: 03-9602377
דוא"ל:  limudim1@rivka.org.il

 

קולקולט
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה