נהלים והרשמה

תהליך ההרשמה

 

bul7_1  מילוי טופס רישום (ניתן להוריד מאתר המכללה)

bul7_1  תשלום דמי רישום בסך 200 ₪ במזומן

bul7_1  למורות בשנת שבתון כתב הרשאה חתום לחיוב קרן השתלמות.


על הנרשמת ללימודי הסמכה לצרף את המסמכים הבאים


bul7_1  תמונת פספורט

bul7_1  צילום תעודת זהות, כולל הספח

bul7_1  צילום תלוש משכורת ממשרה"ח או מבעלות אחרת

bul7_1 תעודת בגרות

bul7_1 תעודות הסמכה (מורה מוסמך, מורה בכיר, B.A , כולל גיליונות

   ציונים)  

bul7_1 אישור משרד החינוך על דרגה וותק. 


תנאי קבלה כלליים לכל התכניות

                                                                                                              

bul7_1 אורח חיים דתי מלא

bul7_1 התאמה לרוח המוסד ודרישותיו         

 

שכר הלימוד


bul7_1 תעריפי שכר הלימוד נקבעים על פי הוראות משרד החינוך בהתאם למטרות הלימודים -

bul7_1 שכר הלימוד ישולם בכרטיס אשראי או בהוראת קבע, עד עשרה תשלומים חודשיים שווים (ניתן להוריד טופס

   אשראי/ הוראת קבע מאתר המכללה)

bul7_1 הרישום לקורסים מותנה בהסדרת תשלום מראש

 

הערות כלליות


שבתון: מרבית הקורסים מוכרים לשנת שבתון.


אישורי גמולים: בכפוף לאישור משרד החינוך.


פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמות. קורסים שבהם מספר הנרשמות יהיה פחות מהמינימום הנדרש, לא ייפתחו.

 

ייעוץ אישי וקבלת מידע


לקבלת מידע, ייעוץ אישי ורישום, ניתן לפנות למשרדי "אשכילה" המרכז הרב תחומי ללימודים והשתלמויות. 


טל': 03-9602350-2-3-4 פקס: 03-9602956.


דוא"ל: askila@rivka.org.il 

 

קבלת קהל

 

בימים א' ד' בין השעות 09:00-14:00.

מומלץ לתאם מראש.

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים