:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

התנסות בהוראה

העבודה המעשית


ההתנסות בהוראה, העבודה המעשית, מהווה גורם מרכזי בתהליך ההכשרה. מטרת ההתנסות היא לאפשר למתכשרת להוראה להכיר מקרוב את מוסדות החינוך על מגוון פעילויותיהם. במסגרת זו נעשה ניסיון להפגיש את התיאוריה, הנלמדת בשיעורים העיוניים במכללה, עם מעשה ההוראה בשטח, בבית הספר המאמן, בתנאי אמת, תוך קבלת הדרכה, הכוון, משוב והפעלת תהליכי חשיבה רפלקטיביים.


מסגרת ההתנסות כוללת: בשנים א' – ב' ימי עבודה מעשית שבועיים ושבועות עבודה מעשית מרוכזים, בשנה ג' - מסגרת הכשרה אינטנסיבית, ובשנה ד' - סטאז' בשכר.

 

ההתנסות כוללת מרכיבים שונים: צפייה בשיעורים, הסתכלות על תלמידים, השתלבות בחיי ביה"ס המאמן, מסירת שיעורים, הקמת מרכזי למידה, טיפול בתלמידים בודדים ויתר המרכיבים הנכללים בעבודתה של מורה.


בתי הספר המאמנים הם השדה של המכללה. שיתוף פעולה עימם יביא לתנופה רצויה במהלך ההתנסות ויעזור לתלמידה לצאת אל השטח מוכנה יותר. משנה"ל תשס"ז מופעל במכללה פרוייקט ניסויי המבוסס על שותפות מכללה/ שדה בדגם ה – P.D.S Professional) Development School), בו בתי הספר המאמנים הופכים לשותפים מלאים בתהליך ההכשרה.


לצד ההתנסות בבתי הספר המאמנים הקבועים, מתקיימים סיורים בבתי ספר מדגימים ייחודיים.


מסגרת ההתנסות התלת שנתית מושתתת על ראיה מערכתית כוללת ומתן מענה לפיתוח האישי והמקצועי של התלמידה.

 

את ההתנסות מלווים המדריכה הפדגוגית, שהיא גם המחנכת של קבוצתה, המורה המאמנת והמורה הדיסציפלינרית, בהכוונה, ייעוץ, מתן משוב והערכה. 


מצויינות בעבודה מעשית

 

מתוך מגמה להכשיר מורות מצויינות לעבודה בשדה החינוך, פיתחה המכללה יוזמה ייחודית להעצמת תלמידות מצטיינות בעבודה מעשית. התלמידות נבחרו על פי מחוון שנבנה בשיתוף צוות ההדרכה. המחוון כולל את התבחינים הבאים: ידע בתחום הדעת, כישורים ומיומנויות דידקטיות, מיומנויות תקשורת לניהול כתה, רפלקציה ואישיות חינוכית. התלמידות משלבות התנסות יחודית מאתגרת לפיתוח כישורי ההוראה הגבוהים שלהם.


למידע אודות תוכנית התמחות בהוראה (סטאז') – לתלמידות שנה ד' לחצי כאן

יוזמת "קולקולט"
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה