טפסים והרשמה

למידע אודות תוכנית הלימודים ומידע כללי נוסף, לחצי כאן.

 

 

להורדה והדפסה של ערכת ההרשמה בגירסת pdf לחצי כאן

 

מועדי הרישום

 

את ערכת ההרשמה יש להגיש במועד הראיונות המתקיימים בביה"ס העל יסודי. לא ניתן להתראיין ללא הגשת ערכת הרשמה מלאה.

 

לכל ברור ניתן לפנות למשרד המכללה בכפר חב"ד לגב' שלומית נפרסטק  בימים: א'-ה' בין השעות 9:00 – 14:00. מס' טלפון 03-9602326.


תלמידות המעוניינות ללמוד בשלוחה צפת, מתבקשות לעיין בדפי מידע של השלוחה, שיחולקו ביום ההיכרות, או באתר השלוחה www.beitchana.org. הגשת ערכת הרישום היא למזכירות השלוחה בצפת. לכל ברור ניתן לפנות למזכירה גב' נטע ברדה במס' טלפון 073-2550374.

 

שלבי הרישום


הגשת ערכת רישום


 הגשת טפסים ביום הראיונות בביה"ס העל יסודי. לתלמידות המעונינות ללמוד בצפת  – הגשת ערכת הרישום בצפת.


מבחן פסיכומטרי: נערך מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.


ועדת קבלה מוסדית 

 

על כל תלמידה לעמוד בפני ועדת קבלה מוסדית בכפ"ח. מידע אודות מועדי הראיונות יועבר ע"י מחנכת י"ב.


מבדק קבלה

 

על כל תלמידה לעבור מבדק התאמה למסלול / להתמחות. מבדקי הקבלה ייערכו אי"ה בבתיה"ס העל יסודיים בתיאום עם הנהלת ביה"ס.

 

דמי רישום


בעת הרישום עם הגשת ערכת הרישום יש לשלם דמי רישום בסך של 400 ₪*. דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמדת בכל מקרה.


* בכפוף להנחיות משרד החינוך.                 

 


ערכת הרישום


ערכת רישום ניתן להוריד באתר או לקבל במדור רישום. עלייך למלא בקפידה את כל הטפסים המצויים בערכת הרישום.

 

להורדת ערכת הרישום לחצי כאן.


ערכת הרישום כוללת


­    bul7_1 טופס הרשמה למכללה.

­    bul7_1 טופס בקשה להרשמה למסלול / להתמחות.

­    bul7_1 תקנון צניעות חתום ע"י התלמידה.

­    bul7_1 נספח נהלים מטעם משרד החינוך חתום ע"י התלמידה.

­    bul7_1 אישור רפואי חתום ע"י הרופא והתלמידה.

­    bul7_1 טופס כתב התחייבות.

 

בנוסף לטפסים יש להביא בעת הרישום את המסמכים הבאים

 

1. צילום ת.ז. שלך כולל ספח (או ת.ז. של ההורה, בו את רשומה).

2.  צילום תעודת מחצית ב' של כיתה י"א.

3.  צילום תעודת מחצית א' של כיתה י"ב.

4.  צילום תעודת פטור מן הצבא (במידה ועדין לא קבלת את תעודת הפטור נא צרי קשר במייל עם הגב' נפרסטק).

5.  תמונת פספורט או תמונת פנים רגילה (עדיף לשלוח קובץ במייל. אם לא, נא צייני את שמך מאחורי התמונה.)

6.  המלצת מחנכת.

7.  ספח ממוחשב של משרד החינוך על ציוני מבחני הבגרות מכיתות י', י"א.

8.  טופס ציון הפסיכומטרי, במידת הצורך  03

9. דמי רישום בסך 400 שקלים - ניתן לשלם באשראי אצל הגב' מירי קסלמן 9602316  03 - (באפשרותך לציין במייל     שברצונך לשלם באשראי ונחזור אליך טלפונית.), או להעביר ידנית, להכניס למעטפה נפרדת ולציין שם ומספר זהות. 


שכר לימוד


גובה שכר הלימוד נקבע בהתאם להוראות משרד החינוך.

 

לסיכום - סדרי הרישום ולוח זמנים


  ­   bul7_1 הגשת טפסי הרשמה ביום הראיונות.

  ­   bul7_1 מבחן פסיכומטרי, במידת הצורך.

  ­   bul7_1 עמידה בפני ועדת קבלה מוסדית.

     bul7_1 מבדקי התאמה להתמחויות ולמסלולים.

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים