:סיסמא מספר תעודת זהות:
דפדפן לא תומך ב-COOKIES

טפסים והרשמה

להורדה והדפסה של ערכת ההרשמה לחצי כאן

 

מועדי הרישום

 

את ערכת ההרשמה יש להגיש במועד הראיונות המתקיימים בביה"ס העל יסודי. לא ניתן להתראיין ללא הגשת ערכת הרשמה מלאה.

 

לכל ברור ניתן לפנות למשרד המכללה בכפר חב"ד לגב' שלומית נפרסטק  בימים: א'-ה' בין השעות 9:00 – 14:00. מס' טלפון 03-9602326.


תלמידות המעוניינות ללמוד בשלוחה צפת, מתבקשות לעיין בדפי מידע של השלוחה, שיחולקו ביום ההיכרות, או באתר השלוחה www.beitchana.org. הגשת ערכת הרישום היא למזכירות השלוחה בצפת. לכל ברור ניתן לפנות למזכירה גב' נטע ברדה במס' טלפון 073-2550374.

 

שלבי הרישום


הגשת ערכת רישום


 הגשת טפסים ביום הראיונות בביה"ס העל יסודי. לתלמידות המעונינות ללמוד בצפת  – הגשת ערכת הרישום בצפת.


מבחן פסיכומטרי: נערך מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.


ועדת קבלה מוסדית 

 

על כל תלמידה לעמוד בפני ועדת קבלה מוסדית בכפ"ח. מידע אודות מועדי הראיונות יועבר ע"י מחנכת י"ב.


מבדק קבלה

 

על כל תלמידה לעבור מבדק התאמה למסלול / להתמחות. מבדקי הקבלה ייערכו אי"ה בבתיה"ס העל יסודיים בתיאום עם הנהלת ביה"ס.

 

דמי רישום


בעת הרישום עם הגשת ערכת הרישום יש לשלם דמי רישום בסך של 400 ₪*. דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמדת בכל מקרה  (בתשלום בהמחאה יהיה התאריך האחרון לתשלום 31.05.2015).


* בכפוף להנחיות משרד החינוך.                 

 


ערכת הרישום


ערכת רישום ניתן להוריד באתר או לקבל במדור רישום. עלייך למלא בקפידה את כל הטפסים המצויים בערכת הרישום.

 

להורדת ערכת הרישום לחצי כאן.


ערכת הרישום כוללת


­    bul7_1 טופס הרשמה למכללה.

­    bul7_1 טופס בקשה להרשמה למסלול / להתמחות.

­    bul7_1 תקנון צניעות חתום ע"י התלמידה.

­    bul7_1 נספח נהלים מטעם משרד החינוך חתום ע"י התלמידה.

­    bul7_1 אישור רפואי חתום ע"י הרופא והתלמידה.

­    bul7_1 טופס כתב התחייבות.

 

בנוסף לטפסים יש להביא בעת הרישום את המסמכים הבאים


1. תעודת מחצית ב' של כיתה י"א. (לנרשמות לצפת גם את מחצית א' וגם את תעודות כיתה י')

2. תעודת מחצית א' של כיתה י"ב.

3. תעודת בגרות / זכאות לתעודת בגרות, לחילופין אישור מטעם ביה"ס העל  יסודי, המעיד על כך שתגשי לבחינות הבגרות

    בהיקף המזכה לתעודת בגרות.

4. ספח ציוני מבחני הבגרות מכתות י' וי"א.

5. טופס ציון הפסיכומטרי.

6. תשלום של 400 ש"ח עבור דמי הרישום. (בתשלום בהמחאה יהיה התאריך האחרון לתשלום 31.05.2015).

7. תעודת זהות (אם עדיין אין לך, יש להביא ת.ז של ההורים, בה את רשומה).

8. תעודת פטור מהצבא.

9. תמונת פספורט. (לשלוחת צפת - 4 תמונות)

10. המלצת מחנכת.

 

שכר לימוד


גובה שכר הלימוד נקבע בהתאם להוראות משרד החינוך.

 

לסיכום - סדרי הרישום ולוח זמנים


  ­   bul7_1 הגשת טפסי הרשמה ביום הראיונות.

  ­   bul7_1 מבחן פסיכומטרי, במידת הצורך.

  ­   bul7_1 עמידה בפני ועדת קבלה מוסדית.

     bul7_1 מבדקי התאמה להתמחויות ולמסלולים.

יוזמת "קולקולט"
ספרייה
סטודנטיות
סגל
סילבוסים
פורומים
סביבות למידה