רווחה, הלוואות ומלגות

הלוואות מותנות / מועדפות


הזכאות למילגה המותנית והקריטריונים לקבלתה נקבעים על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה. תנאי קבלת המילגה המותנית / מועדפת הם:

1.     אזרחות ישראלית.

2.     תלמיד סדיר בלבד.

3.     ציון התאמה בכפוף לדרישות משרד החינוך.

4.     לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה באחת מן ההתמחויות הבאות:

  • התמחות אנגלית
  • התמחות מתמטיקה למסלול חטיבת הביניים
  • התמחות מדעים

5.     זכאות לבגרות מלאה.

6.     תלמידות הלומדות במסלול מצויינות פטורות מתשלום שכ"ל מעבר לגובה המילגה.

7.     תלמידות חריגות ציון התאמה וחריגות בגרות אינן זכאיות למילגות.

 

יחסית להלוואות הקיימות במשק הלוואה זו נחשבת להלוואה נוחה. את ההלוואה יש להחזיר רק עם גמר הלימודים או עקב הפסקת הלימודים. ההלוואה נושאת הצמדה מלאה למדד היוקר הכללי ומתעדכנת בכל חודש שבו תינתן תוספת יוקר לעובדים במשק.

 

ההלוואה הופכת למענק בקיום כל התנאים הבאים


1.     סיום הלימודים ועמידה בתנאי ההסמכה.

2.     עבודה בהוראה לפי הפניית כוח אדם בהוראה.

3.     שעות עבודה בהיקף שאינו פחות משליש משרה כנגד שנת הלוואה.

תלמידות המעוניינות לקבל הלוואה מותנית / מועדפת ועומדות בתנאי הקבלה, מתבקשות לפנות למזכירות אל הגב' בתיה דן לקבלת מידע ופרטים 03-9602345.


מלגות לימודים שונות


קיים מערך מגוון של מלגות מטעם גופים שונים, לבירור ניתן לפנות למזכירה הגב' יפה אלקיים 03-9602310.

מטעם המכללה מוענקות מילגות, לתלמידות בכל מסגרות הלימודים, הניתנות ע"פ נתונים אישיים של התלמידה. לפרטים ניתן לפנות למזכירה הגב' מירי קסלמן 03-9602316.


שירותי ייעוץ לתלמידה


המכללה מפעילה שירות ייעוץ לתלמידה בנושאים בעלי אופי אישי, לימודים ועזרה בהתלבטויות ובמצוקות שונות. מובטחת סודיות וחסיון, פרטים אצל הדקאן הגב' עליזה נפרסטק, טלפון: 03-9602336. ובביתה: 03-9607410

בין השעות 20:00 -21:00


שירותי עזרה לתלמידות עולות

 

המכללה מפעילה שירות של סיוע וייעוץ בקליטתן של תלמידות עולות, פרטים אצל הגב' עליזה נפרסטק, טל':03-9602336. בקשה למימון שכר לימוד לתלמידות עולות ניתן להגיש למינהל הסטודנטים. פרטים אצל הגב' מירי קסלמן 03-9602316 

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים