תנאי קבלה

א. התאמה לרוח המוסד

 

1. המועמדת חייב להתנהג באוחר חיים חרדי - חסידי.

 

2. המועמדת חייבת לחתום על תקנון המכללה ולהתחייב לנהוג בהתאם. 

 

ב. תעודת בגרות

 

על כל תלמידה במכללה, להיות בעלת זכאות לתעודת בגרות. (זמנית, יתקבל אישור ביה"ס העל יסודי, המעיד על הגשה למבחני בגרות, בהיקף המאשר זכאות לתעודת בגרות. עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה, יש להציג זכאות לתעודת בגרות, ועמידה בתנאי הקבלה האחרים). 

 

תלמידות מחו"ל אשר למדו בבתי ספר יהודיים, יתבקשו להציג תעודת בגרות או תעודה אחרת, המקבילה לתעודת הבגרות הישראלית, המוכרת ע"י משרד החינוך. (על המועמדת להביא מה"גף להכרת תאירם ודיפלומות, אישור שהתעודה מוכרת בארץ).

 

ג. מבדק התאמה למסלול/התמחות.

 

ד. ציון משולב

 

נדרש ציון משולב, 525. שקלול הציון המשולב יערך לפי ההרכב הבא: 50% ציוני הבגרות 50% ציון הפסיכומטרי.

 

פטור מחובת מבחן פסיכומטרי - מסלול תעודת בגרות איכותית

 

ניתן להתקבל ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי, בכפוף לתנאים הבאים:

 

למסלול גיל הרך, ומסלול ביה"ס היסודי

 

4-5 יח"ל אנגלית,

5 יח"ל במקצוע מוגבר,

ממוצע בגרות 92 ומעלה.

 

למסלול חינוך מיוחד, ולמסלול חט"ב התמחויות תנ"ך ואנגלית


4-5 יח"ל אנגלית,

5 יח"ל במקצוע מוגבר,

ממוצע בגרות 100 ומעלה.

 

למסלול חט"ב התמחויות מדעים ומתמטיקה


4-5 יח"ל אנגלית,

4-5 יח"ל מתמטיקה,

5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר, (במקרה של אי עמידה בתנאי סף זה, תידרש המועמדת לקורס הכנה מותאם לחוג)

ממוצע בגרות 100 ומעלה.

 

ה. גיל

 

מתקבלות מועמדות משנת סיום ביה"ס העל יסודי, (גיל 18) עד גיל 40. 

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים