מעונות

לצד המכללה קיימת מסגרת של מעונות.


תלמידות המעונינות להתגורר במקום, תגשנה בקשה בעת ההרשמה ותנמקנה את הסיבות לבקשתן. כל בקשה תידון לגופה, על פי הקריטריונים המקובלים במכללה.


לתלמידות המתגוררות במעונות, ולומדות במסלול להכשרה להוראה, מתאפשרת מסגרת לימודים, בת ארבעה ימים, הכוללת קורסי ערב.


 

אחראית הפנימיה הגב' פסי מאיר 03-9602303.

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים