בעלי תפקידים

    bul2_3 הנהלת המכללה

 

    bul2_3  מרכזי יחידות 

 

    bul2_3  מנהל לומדים

 

    

 

    bul2_3  מחלקת שכר וכספים


    bul2_3 מרכז אשכילה ללימודי המשך והשתלמויות


    bul2_3 שלוחת צפת

 


התפקיד 


בעל התפקיד                   טלפון עבודה                  כתובת מייל                         
הנהלת המכללה


ראש המכללההרב משה חפר


039602323chefer_m@rivka.org.il

ס. מנהל – מנהלת מרכז "אשכילה"  


הגב' דובה רסקין 
039602355 Raskin_d@rivka.org.il

ס. מנהל – מנהל השלוחה בצפתהרב יוסף יצחק חיטריק

0732550371 seminar@beitchana.org  

ס. מנהל –  מרכזת התמחות וכניסה להוראה 


הגב' דבורה פרוס 039602311 Prus_d@rivka.org.il

דיקנית הסטודנטים


חזרה למעלה


הגב' עליזה נפרסטק 039602336 naparstak@rivka.org.il
מרכזי יחידות
 

וועדת מחקר מכללתית


ד"ר שלומית דקל

  sdekel770@gmail.com

ספריה


הגב' רבקה וילהלם

039602361 wilhelm_r@rivka.org.il

מרכזייה פדגוגוית


הגב' חיה ויינר     

039602358 cv2@bezeqint.net

 לימודי גברים


הרב דוד פינסקי 039602318 pinsky_d@rivka.org.il

יחידת המחשוב והתקשורת


יעקב הבר 039602333 yaakov@rivka.org.il

בי"ס להכשרה מקצועית


חזרה למעלה


הגב' אסתי גופין 039602317 gopin_e@rivka.org.il
שכר וכספים


מדור מינהל מורים


הגב' דינה זיגלבוים 039602342 Dina@rivka.org.il

חשבת שכר


הגב' נחמה ריבקין 039602344 Nrivkin@rivka.org.il

הנהלת חשבונות


הגב' רותי גרוס 039602347 rutigross@rivka.org.il

גזברות


הגב' בתיה דן 039602345 Dan_B@rivka.org.il

גזברות


חזרה למעלה


הגב' אסתי הלפרין 039602341 estihalperin@rivka.org.il
מנהל הלומדים


מדור מינהל מורים ולומדיםהגב' חוה הלפרין039602327


halperin_ch@rivka.org.il

מדור בוגרות, השלמת חובות לימודיים לאחר שש שנים מסיום הלימודים


הגב' דליה פוגאטש

03-9602302 Pugatch_d@rivka.org.il

מדור שכר לימוד


הגב' מירי קסלמן

03-9602316 keselman@rivka.org.il

מערכת שוטפת

מדור הגשת עבודות (לא ע"ס)


הגב' פסי מאיר

03-9602303 Meir_P@rivka.org.il

מדור רישום ומערכת אישית


הגב' שלומית נפרסטק

039602326 Naparstak_Sh@rivka.org.il

מדור מבחנים 


הגב' דינה וולף

03-9602304 wolff_d@rivka.org.il

מדור סטאז' וועדת סטאטוס ומבחני בקיאות


חזרה למעלה


הגב' יפה אלקיים

03-9602310 elkayam_y@rivka.org.il
מרכז אשכילה ללימודי המשך והשתלמויות


מנהלת מרכז אשכילה


הגב' דובה רסקין


039602355

Raskin_d@rivka.org.il

מדור מנהל מורים ולומדים,

מדור שכר לימוד


הגב' פייגי פרוס 03-9602354 Feigi@rivka.org.il

מדור רישום


הגב' דבי רייניץ 03-9602353 Debi@rivka.org.il

מדור הגשת ע"ס


חזרה למעלה


הגב' חוה הלוי 03-9602350 Halevi_C@rivka.org.il
שלוחת צפת


מנהל השלוחה
הרב יוסף יצחק

חיטריק


073-2550371


seminar@beitchana.org


מדור מנהל מורים ולומדים


הגב' חנה מור יוסף

073-2550372

moryosef@beitchana.org

מדור שכ"ל ותשלומים


הגב' רבקה ארנשטיין


073-2550307

gmbch@beitchana.org

מזכירת התלמידות ומדור רישום


הגב' נטע ברדה

073-2550374

neta@beitchana.org

מיחשוב


חזרה למעלה

מנחם קרץ

073-25503770

tech@beitchana.org
ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים