יום א'             9:45 - 18:30
יום ב'             9:00 - 17:15
ימים ג', ד'       9:00 - 15:45
יום ה'             9:00 - 13:15

                               
ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים